ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

Якщо у Вас стався страховий випадок, будь ласка, уважно ознайомтеся з даним розділом сайту.

Страхувальник ( Застрахований, Вигодонабувач ) після того, як йому стало відомо про настання страхового випадку зобов'язаний негайно письмово повідомити про це Страховика у строк зазначений в Договорі страхування.

1.1. При настанні страхового випадку, в період терміну страхування Страхувальник ( Вигодонабувач ) зобов'язаний подати Страховику наступні документи:

1.1.1. оригінал ( дублікат ) Страхового поліса;

1.1.2. свідоцтво про смерть Застрахованої або його нотаріально завірену копію;

1.1.3. лікарську довідку про причини смерті Застрахованої або її нотаріально завірену копію;

1.1.4. виписаний епікриз з карти хворого, виписка з історії хвороби, медичну довідку, медичні документи, що підтверджують надану Застрахованій медичну допомогу лікувальним закладом, довідки містять точний опис і характер травми, із зазначенням діагнозу, що є причиною смерті застрахованого, завірені печаткою лікувального закладу;

1.1.5. при необхідності укладення паталогоанатомічної ( судово -медичної ) експертизи або його нотаріально завірену копію;

1.1.6. документи з відповідних компетентних органів, що підтверджують настання події, що має ознаки страхового випадку ( пожежні служби, поліція );

1.1.7. документи (оригінали або завірені копії), що стосуються обставин страхового випадку, його причин, розміру збитку ( при нещасному випадку на виробництві - акт про нещасний випадок Ф.Н -1 або Ф.Н -2).

1.2. При дожитті Застрахованої до кінця терміну страхування Страхувальник зобов'язаний подати Страховику наступні документи:

Оригінал (дублікат ) Страхового поліса.

1.3. Вигодонабувач зобов'язаний подати Страховику документи, що засвідчують особу (паспорт, посвідчення особи, вид на проживання) і право на отримання страхової виплати ( нотаріально завірену копію свідоцтва про спадкування за законом, або нотаріально завірену копію заповіту).

1.4. У разі, якщо правоохоронними органами розглядалося питання про порушення кримінальної справи за фактом смерті застрахованого, Страховик, крім документів перерахованих вище, має право також зажадати постанову про відмову в порушенні кримінальної справи або постанова про порушення кримінальної справи правоохоронних органів, або постанова про припинення кримінальної справи зазначених органів, або суду, або вирок суду.

У разі якщо страховий випадок стався за межами України всі медичні документи, надаються в оригіналі і у вигляді нотаріально засвідченого перекладу.

Страхова виплата здійснюється Страховиком на підставі письмового повідомлення Страхувальника або Вигодонабувача про настання страхового випадку, за встановленою Страховиком формою згідно Правил страхування та інших документів, наданих Страхувальником відповідно до вимог Договору і запитів Страховика.