Коротка довідка про компанію

1. Повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕКОМ-ЖИТТЯ" (раніше ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТЕКОМ-ЖИТТЯ"), скорочене найменування - ПрАТ "ТЕКОМ-ЖИТТЯ"

2. Організаційно- правова форма - Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код  юридичної особи - 32509024

4. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань -  566433659498, 03.09.2021 -  виписка (у форматі .pdf) 

5. Серія і номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи - СТ №40, реєстраційний номер 11100448, видане Нацкомфінпослуг 21.08.2004 р. - рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання ринків небанківських фінансових установ № 21/1863-пк від 09.07.2021 року ПрАТ СК «Теком-Життя» виключено з Реєстру фінансових установ. Ліцензія Ліцензія анульована за власним бажанням Товариства 09.07.2021 року Розпорядженням №21/1862-пк Національного банку України.

6. Дата проведення державної реєстрації 27.05.2003

7. Територія (область) - Одеська область

8. Статутний капітал (грн.) - 17200000.00

9. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі - 0.000

10. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії - 0.000

11. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД:

  • 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю (основний);
  • 68.31 Агентства нерухомості;
  • 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
  • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
  • 73.11 Рекламні агентства;
  • 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
  • 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок


12. Виконавчий орган - директор Башилова Оксана Анатоліївна. Створення Наглядової ради Статутом Товариства не передбачено.