ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ

 У відповідності до вимог ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ПрАТ СК  «Теком-Життя» надає наступну інформацію:

1) фінансова послуга, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта

Фінансова послуга, яка пропонується клієнтам та буде надаватися Товариством після укладення відповідного договору страхування, є послугою у сфері страхування.

Послуга у сфері страхування - добровільний вид.

Вартість страхової послуги визначається згідно чинного законодавства України та у відповідності до затверджених Правил страхування, залежить від предмету договору страхування, страхової суми, строку (періоду) страхування та інших конкретних чинників.

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість.

Надання додаткових фінансових послуг при здійсненні страхування не передбачено.   

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги

Відповідно до чинного законодавства податковим агентом фізичної особи - платника податку, одержувача страхової виплати (чи викупної суми) є страхова компанія, яка здійснює нарахування страхової виплати (чи викупної суми) за договором страхування життя.

Оподаткування страхових виплат

Довгострокові договори страхування

Одноразова вилата у разі дожиття до певного віку або до закінчення договору

Страхова виплата

База

Ставка

Стаття кодексу

Вигодонабач  Є  Страхувальником

величина перевищення страхової виплати над сумою внесених страхових платежів

18%
 (за правилами для депозитів)

170.8.2 п.а) Абзац 2

Вигодонабач
 НЕ Є  Страхувальником

60% страхової виплати

18%

170.8.2 п.а)

Застрахована особа отримала інвалідність І групи

Не оподатковується

 

170.8.3 п.б)

Застрахована особа отримала інвалідність ІІ групи або встановлюється інвалідність з дитинства

Вся сума виплати

18%

167.1

Смерть застрахованої особи

Вигодонабувач або спадкоємець  першого або другого ступеня споріднення (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця)

0%

174.2.1

Вигодонабувач або спадкоємець  іншого,ніж  першого або другого ступеня споріднення (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця)

5%

174.2.2

Ануїтетні виплати- довгострокові договори, пенсійні виплати

Страхова виплата

База

Ставка

Стаття кодексу

Вік вигодонабувача менше 18 або більше 70 років

Не оподатковується

 

170.8.3 п.а)

Вік вигодонабувача від 18 до 70 років

60% страхової виплати

18%

170.8.2 п.а) Абзац 5

Викупна сума

Викупна
 сума

База

Ставка

Стаття кодексу

Довгострокові договори страхування

вся сума виплати

18%

170.8.2 п.б

* З усіх виплат які є базою утримання  ПДФО додатково утримується війський збір за ставкою 1,5%

Короткострокові договори страхування

Страхова виплата

База

Ставка

Стаття кодексу

дожиття застрахованої особи до дати, події чи досягнення віку вказаної в договорі

Не оподатковується

 

165.1.27

страховий
випадок

(факт заподіяння шкоди застрахованій особі повинен бути належним чином підтверджений)

Не оподатковується

 

165.1.27

смерь застрахованої особи

Вигодонабувач або спадкоємець 
 першого або другого ступеня споріднення
(вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця).

0%

174.2.1

Вигодонабувач або спадкоємець 
 іншого, ніж першого або другого ступеня споріднення
(вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця).

5%

174.2.2

Викупна сума

Викупна
 сума

База

Ставка

Стаття кодексу

Короткострокові договори страхування

в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів

не оподатковується

165.1.27

сума перевищення виплати над сумою внесених страхових платежів 

18%

167.1

* З усіх виплат які є базою утримання  ПДФО додатково утримується війський збір за ставкою 1,5%

В разі укладання договору довгострокового страхування життя фізична особа-платник податку має право на податкову знижку.

Податковою знижкою є сума витрат фізичної особи на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), сплачених ним страховику-резиденту за договорами довгострокового страхування життя, як за себе, так і за членів своєї сім’ї першого ступеня спорідненості, в сумі, що не перевищує (з розрахунку за кожний повний чи не повний місяць звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування) розмірів, встановлених законодавством.

Платник податку, який бажає отримати податкову знижку, має подати до податкового органу річну податкову декларацію та документально підтвердити понесені витрати.

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків зі страхувальником-фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання послуги страхування (дострокового припинення договору страхування) зазначені в статті 28 Закону України «Про страхування», відповідно до якої: 

Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.

У разі дострокового припинення дії договору страхування життя Страховик виплачує Страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом Страхувальника за договором страхування життя.

Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страхувальнику повертається викупна сума.

Викупна сума - це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується актуарно на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід'ємною частиною правил страхування життя. Уповноважений орган може встановити вимоги до методики розрахунку викупної суми.

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування. 

5)механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги

Захист прав споживачів ПрАТ СК «Теком-Життя» здійснюється шляхом дотримання вимог законодавства України, що регулює страхову діяльність та законодавства про захист прав споживачів.

Урегулювання спірних питань та спори між страхувальниками і страховою компанією по договорах страхування вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не досягнуть згоди по спірних питаннях, то вирішення спорів здійснюється у порядку, встановленому договором страхування та чинним законодавством України.

Захист прав споживачів фінансових послуг здійснюється шляхом надання роз'яснень, консультацій, проведення фахової роботи з клієнтами під час укладання договорів страхування та виконання їх умов згідно чинного законодавства, проведення фахового розслідування причин та обставин настання страхового випадку, здійснення страхової виплати згідно чинного законодавства та договору страхування.

Розгляд заяв, скарг, звернень та пропозицій споживачів фінансових послуг здійснюється в порядку, спосіб та у строки встановлені чинним законодавством.

При цьому, скарги споживачів повинні бути подані у письмовому вигляді з дотриманням  положень, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів» та «Про звернення громадян».

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про страхування», рішення про відмову у страховій виплаті приймається страховиком у строк не більший передбаченого правилами страхування та повідомляється страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови. Відмову страховика у страховій виплаті може бути оскаржено страхувальником у судовому порядку.

У ПрАТ СК «Теком-Життя» відповідальною особою за розгляд скарг споживачів фінансових послуг є Директор Башилова О.А., який знаходиться за місцезнаходженням Товариства – м. Одеса, вул. Михайлівська, 44.  

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів.

Органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (адреса:  01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3, тел: (044) 234-39-46, (044) 234-99-07; офіційний сайт: www.nfp.gov.ua, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ).

Орган, з питань захисту прав споживачів – Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів – (адреса - 03680, м.Київ-150, вул. М.Горького, 174,  «гаряча лінія» - (044) 528-92-44).

7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

ПрАТ СК «Теком-Життя» не пропонуються фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.