ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ПрАТ СК  «Теком-Життя» перед укладанням договору про надання фінансових послуг надає наступну інформацію:

1) суб’єкт господарювання, що надає фінансові послуги:

а) найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти суб’єкта господарювання, який надає фінансові послуги, адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг - Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Теком-Життя» (скорочене найменування –  ПрАТ СК «Теком-Життя»), місцезнаходження – 65005, Одеська область, місто Одеса, Малиновський район, вулиця Михайлiвська, будинок 44; контактний телефон – (048)788-91-73; адреса електронної пошти - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг -  65005, Одеська область, місто Одеса, Малиновський район,  вулиця Михайлівська, будинок 44.

б)найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності) - найменування осіб, що надають посередницькі послуги вказується у відповідних укладених ПрАТ СК «Теком-Життя» агентських договорах.

в)відомості про державну реєстрацію  - дата державної реєстрації - 27.05.2003 р; реєстраційний номер 26303264Ю0010453; номер запису в ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань 1 556 120 0000 000476

г)інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ - ПрАТ СК «Теком-Життя» включено до Державного реєстру фінансових установ. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи СТ №40, реєстраційний номер 11100448, видане Нацкомфінпослуг 21.08.2004 р.

ґ) інформацію щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги – у ПрАТ СК «Теком-Життя» наявна ліцензія на здійснення добровільного страхування життя серія АЕ № 198711, видана Нацкомфінпослуг 24.05.2013 року, строк дії ліцензії з 29.07.2003 року безстроковий

д)контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ПрАТ СК «Теком-Життя» - Національний банк України (адреса для листування: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9; Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м.Київ-8, 01601; тел:0-800-505-240; офіційний веб-сайт: www.bank.gov.ua, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ).

2) фінансова послуга - загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат.

Фінансова послуга, яка пропонується клієнтам та буде надаватися Товариством на підставі  укладеного договору страхування, є послугою у сфері страхування.

Послуга у сфері страхування - добровільний вид.

Вартість страхової послуги визначається згідно чинного законодавства України та у відповідності до затверджених Правил страхування життя, залежить від предмету договору страхування, страхової суми, строку (періоду) страхування та інших конкретних чинників.

Відповідно до чинного законодавства податковим агентом фізичної особи - платника податку, одержувача страхової виплати (чи викупної суми) є страхова компанія, яка здійснює нарахування страхової виплати (чи викупної суми) за договором страхування життя.

Оподаткування страхових виплат

Довгострокові договори страхування

Одноразова вилата у разі дожиття до певного віку або до закінчення договору

Страхова виплата

База

Ставка

Стаття кодексу

Вигодонабач Є Страхувальником

величина перевищення страхової виплати над сумою внесених страхових платежів

18%
(за правилами для депозитів)

170.8.2 п.а) Абзац 2

Вигодонабач
НЕ Є Страхувальником

60% страхової виплати

18%

170.8.2 п.а)

Застрахована особа отримала інвалідність І групи

Не оподатковується

 

170.8.3 п.б)

Застрахована особа отримала інвалідність ІІ групи або встановлюється інвалідність з дитинства

Вся сума виплати

18%

167.1

Смерть застрахованої особи

Вигодонабувач або спадкоємець першого або другого ступеня споріднення (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця)

0%

174.2.1

Вигодонабувач або спадкоємець іншого,ніж першого або другого ступеня споріднення (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця)

5%

174.2.2

Ануїтетні виплати- довгострокові договори, пенсійні виплати

Страхова виплата

База

Ставка

Стаття кодексу

Вік вигодонабувача менше 18 або більше 70 років

Не оподатковується

 

170.8.3 п.а)

Вік вигодонабувача від 18 до 70 років

60% страхової виплати

18%

170.8.2 п.а) Абзац 5

Викупна сума

Викупна
сума

База

Ставка

Стаття кодексу

Довгострокові договори страхування

вся сума виплати

18%

170.8.2 п.б

* З усіх виплат які є базою утримання ПДФО додатково утримується війський збір за ставкою 1,5%

Короткострокові договори страхування

Страхова виплата

База

Ставка

Стаття кодексу

дожиття застрахованої особи до дати, події чи досягнення віку вказаної в договорі

Не оподатковується

 

165.1.27

страховий
випадок

(факт заподіяння шкоди застрахованій особі повинен бути належним чином підтверджений)

Не оподатковується

 

165.1.27

смерь застрахованої особи

Вигодонабувач або спадкоємець
першого або другого ступеня споріднення
(вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця).

0%

174.2.1

Вигодонабувач або спадкоємець
іншого, ніж першого або другого ступеня споріднення
(вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця).

5%

174.2.2

Викупна сума

Викупна
сума

База

Ставка

Стаття кодексу

Короткострокові договори страхування

в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів

не оподатковується

165.1.27

сума перевищення виплати над сумою внесених страхових платежів

18%

167.1

* З усіх виплат які є базою утримання ПДФО додатково утримується війський збір за ставкою 1,5%

В разі укладання договору довгострокового страхування життя фізична особа-платник податку має право на податкову знижку.

Податковою знижкою є сума витрат фізичної особи на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), сплачених ним страховику-резиденту за договорами довгострокового страхування життя, як за себе, так і за членів своєї сім’ї першого ступеня споріднення, в сумі, що не перевищує (з розрахунку за кожний повний чи не повний місяць звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування) розмірів, встановлених законодавством.

Платник податку, який бажає отримати податкову знижку, має подати до податкового органу річну податкову декларацію та документально підтвердити понесені витрати.

3) договір про надання фінансових послуг

а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг – клієнт має право на відмову від Договору страхування у порядку, передбаченому договором.

б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору – Клієнт (Страхувальник) має право відмовитися від Договору протягом 7 (семи) календарних днів з дати укладення такого Договору, про що повідомляє Страховика шляхом подання письмової заяви за формою, встановленою Страховиком.

в)мінімальний строк дії договору – мінімальний строк дії Договору страхування визначається затвердженими ПрАТ СК «Теком-Життя» Правилами страхування життя та обраною Страхувальником програмою страхування;

г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;

Клієнт має право розірвати чи припинити договір страхування відповідно до умов договору.

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з клієнтом внаслідок розірвання/ дострокового припинення договору страхування зазначені в статті 28 Закону України                           «Про страхування», відповідно до якої: 

У разі дострокового припинення дії договору страхування життя Страховик виплачує Страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом Страхувальника за договором страхування життя.

Викупна сума - це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід'ємною частиною правил страхування життя. Уповноважений орган може встановити вимоги до методики розрахунку викупної суми.

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування. 

У клієнта наявне право дострокового виконання договору страхування в частині дострокової сплати страхових платежів за договором без будь-яких наслідків.

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору – внесення змін та доповнень до Договору страхування можливе за ініціативою сторін - Страховика або Страхувальника на підставі відповідної заяви. Зміни та доповнення, які вносяться в Договір страхування після його укладання, оформляють додатковими угодами, підписаними Страховиком і Страхувальником.

 д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги – збільшення фіксованої процентної ставки за договором Законом України «Про страхування» при наданні послуг зі страхування життя не передбачено

4)механізм захисту прав споживачів:

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг 

Захист прав споживачів ПрАТ СК «Теком-Життя» здійснюється шляхом дотримання вимог законодавства України, що регулює страхову діяльність та законодавства про захист прав споживачів.

Урегулювання спірних питань та спори між страхувальниками і страховою компанією по договорах страхування вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не досягнуть згоди по спірних питаннях, то вирішення спорів здійснюється у порядку, встановленому договором страхування та чинним законодавством України.

Захист прав споживачів фінансових послуг здійснюється шляхом надання роз'яснень, консультацій, проведення фахової роботи з клієнтами під час укладання договорів страхування та виконання їх умов згідно чинного законодавства, проведення фахового розслідування причин та обставин настання страхового випадку, здійснення страхової виплати згідно чинного законодавства та договору страхування.

Розгляд заяв, скарг, звернень та пропозицій споживачів фінансових послуг здійснюється в порядку, спосіб та у строки встановлені чинним законодавством.

При цьому, скарги споживачів повинні бути подані у письмовому вигляді з дотриманням  положень, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів» та «Про звернення громадян».

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про страхування», рішення про відмову у страховій виплаті приймається страховиком у строк не більший передбаченого правилами страхування та повідомляється страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови. Відмову страховика у страховій виплаті може бути оскаржено страхувальником у судовому порядку.

У ПрАТ СК «Теком-Життя» відповідальною особою за розгляд скарг споживачів фінансових послуг є Директор Башилова О.А., який знаходиться за місцезнаходженням Товариства – м. Одеса, вул. Михайлівська, 44.  

б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства – Законом України «Про страхування» при наданні послуг зі страхування життя наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства не передбачено.