ПРЕС-ЦЕНТР

Про встановлення щорічного додаткового інвестиційного доходу за 2020 рік

ПрАТ СК "Теком-Життя" повідомляє, що величина інвестиційного доходу за 2020 рік, отриманого від розміщення коштів резервів зі страхування життя, сформованих по договорам страхування життя страхувальників Товариства склала: - 6.16% річних у гривні; - 1,17% річних у дол.США; - 0,25% річних у євро.

Нагадуємо, що розмір зміненої страхової суми та бонуси по ним визначаються щорічно, не пізніше 90 (дев’яноста) діб після закінчення відповідного календарного року під час строку дії Договору.

Листи від 21.01.2021 року щодо збільшення розміру страхової суми та/або розміру ануїтету (бонуси) за договорами страхування життя в результаті розподілу коштів додаткового (негарантованого) інвестиційного доходу, отриманого від розміщення страхових резервів протягом 2020 року, за вирахуванням витрат Страховика на ведення справи та обов’язкового відрахування в математичні резерви частки інвестиційного доходу (який відповідає розміру інвестиційного доходу, що застосовується для розрахунку страхового тарифу), направлено Страхувальникам засобами поштового зв’язку (Укрпоштою) рекомендованим листом з повідомленням, на електронну адресу або особисто  під розпис.

Також повідомляємо, що розподіл коштів додаткового (негарантованого) інвестиційного доходу, отриманого від розміщення страхових резервів протягом 2020 року по договорам страхування життя з валютою страхування в євро та доларах США, не відбувався у зв’язку з перевищенням суми гарантованого доходу(4%) над фактично отриманим доходом від розміщення резервів протягом року. Тобто страхові суми за такими договорами страхування життя залишилися без змін.

Про встановлення щорічного додаткового інвестиційного доходу за 2019 рік

ПрАТ СК "Теком-Життя" повідомляє, що величина інвестиційного доходу за 2019 рік, отриманого від розміщення коштів резервів зі страхування життя, сформованих по договорам страхування життя страхувальників Товариства склала: - 14% річних у гривні; - 2,75% річних у дол.США; - 1,75% річних у євро.

Нагадуємо, що розмір зміненої страхової суми та бонуси по ним визначаються щорічно, не пізніше 90 (дев’яноста) діб після закінчення відповідного календарного року під час строку дії Договору.


Листи від 27.01.2020 року щодо збільшення розміру страхової суми та/або розміру ануїтету (бонуси) за договорами страхування життя в результаті розподілу коштів додаткового (негарантованого) інвестиційного доходу, отриманого від розміщення страхових резервів протягом 2019 року, за вирахуванням витрат Страховика на ведення справи та обов’язкового відрахування в математичні резерви частки інвестиційного доходу (який відповідає розміру інвестиційного доходу, що застосовується для розрахунку страхового тарифу), направлено Страхувальникам засобами поштового зв’язку (Укрпоштою) рекомендованим листом з повідомленням або на електронну адресу останніх.

Також повідомляємо, що розподіл коштів додаткового (негарантованого) інвестиційного доходу, отриманого від розміщення страхових резервів протягом 2019 року по договорам страхування життя з валютою страхування в євро та доларах США, не відбувався у зв’язку з перевищенням суми гарантованого доходу*(4%) над фактично отриманим доходом від розміщення резервів протягом року. Тобто страхові суми за такими договорами страхування життя залишилися без змін.

 (*- нагадуємо, що гарантований інвестиційний дохід, який становить 4% річних, не нараховується додатково, а вже включено до зобов’язань Страховика при укладенні Договору і відраховується до складу нетто-резервів автоматично, незалежно від результатів отриманого протягом року інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів зі страхування життя).

Про встановлення щорічного додаткового інвестиційного доходу за 2018 рік

СК "Теком-Життя" повідомляє, що величина інвестиційного доходу за 2018 рік, отриманого від розміщення коштів резервів зі страхування життя, сформованих по договорам страхування клієнтів, склала: - 14% річних у гривні; - 3,5% річних у дол.США; - 2,5% річних у євро.
Нагадуємо, що розмір зміненої страхової суми та бонуси по ним визначаються щорічно, не пізніше 90 (дев’яноста) діб після закінчення відповідного календарного року під час строку дії Договору.
Листи від 27.02.2019 року щодо збільшення розміру страхової суми та/або розміру ануїтету (бонуси) за договорами страхування життя в результаті розподілу коштів додаткового (негарантованого) інвестиційного доходу, отриманого від розміщення страхових резервів протягом 2018 року, направлено Страхувальникам за допомогою Укрпошти (рекомендованим листом) або на електронну адресу (у разі наявності такої адреси та згоди Страхувальника).

Про встановлення щорічного додаткового інвестиційного доходу за 2017 рік

СК "Теком-Життя" повідомляє, що величина інвестиційного доходу за 2017 рік, отриманого від розміщення коштів резервів зі страхування життя, сформованих по договорам страхування клієнтів, склала: - 15% річних у гривні; - 3,5% річних у дол.США; - 2,5% річних у євро.
Нагадуємо, що розмір зміненої страхової суми та бонуси по ним визначаються щорічно, не пізніше 90 (дев’яноста) діб після закінчення відповідного календарного року під час строку дії Договору.
Листи від 14.02.2018 року щодо збільшення розміру страхової суми та/або розміру ануїтету (бонуси) за договорами страхування життя в результаті розподілу коштів додаткового (негарантованого) інвестиційного доходу, отриманого від розміщення страхових резервів протягом 2017 року, направлено Страхувальникам за допомогою Укрпошти (рекомендованим листом).